Wszystkie wpisy

uczestnicy

Komentowanie nie jest możliwe

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy wsi Pielgrzymka, Proboszczów, Twardocice, Nowa Wieś Grodziska, Sędzimirów, Czaple i Wojcieszyn po co najmniej 10 osób z każdej miejscowości w sumie 70 osób. Pierwszeństwo udziału w danym zadaniu maja osoby z miejscowości ,w  której będą się odbywać warsztaty.

 

lista uczestników –

Kategoria: projekt, uczestnicy