Wszystkie wpisy

rekrutacja

Komentowanie nie jest możliwe

Rekrutacja będzie przeprowadzona do każdych zajęć osobno.

Dokumenty będą przyjmowane w biurze projektu lub bezpośrednio podczas warsztatów. nabór rozpocznie się 7 dni przed danym zadaniem.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin rekrutacji – PLIK

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia uczestnika – PLIK

Załącznik nr 2 – deklaracja uczestnictwa – PLIK

Załącznik nr 3 – oświadczenia – PLIK

Załącznik nr 4 – zgoda na wykorzystanie wizerunku – PLIK

Kategoria: projekt, rekrutacja