Wszystkie wpisy

o projekcie

Komentowanie nie jest możliwe

Nr ewidencyjny projektu : WND-POKL.09.05.00-02-069/12

Tytuł projektu : „Uczymy się tradycji”

Numer konkursu: I/9.5/A/12

Priorytet IX : rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5 : Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Beneficjent: Gmina Pielgrzymka

Wartość dofinansowania 49 360,00 zł

Czas realizacji : 01 października 2012 – 31 maja 2013 roku

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie aktywności mieszkańców (70 uczestników, w tym 10 mężczyzn) z terenu Gminy Pielgrzymka poprzez udział w cyklu edukacyjnym w ramach projektu, zapoznanie się
z tradycją, kulturą i sztuką oraz organizację spotkań międzypokoleniowych i zaangażowanie w działania wszystkich sołectw przez okres trwania projektu.

 

Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Pielgrzymka. Zakłada prowadzenie warsztatów rękodzielniczych z tworzenia kartek i dekoracji przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą, w miejscowościach Proboszczów, Pielgrzymka, Twardocice, Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska, Sędzimirów i Czaple. W miesiącu maju odbędą się również warsztaty z bibułkarstwa oraz spotkanie podsumowujące, na którym będą przedstawione produkty-ozdoby wytworzone w ramach projektu.

 

W ramach projektu uruchomiona zostanie strona internetowa, na której będą umieszczanie instrukcje krok po kroku jak wykonać  kartki, dekoracje oraz inne produkty wytworzone podczas warsztatów rękodzielniczych (zdjęcia wraz z opisami).

 

Kategoria: o projekcie, projekt